Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Prallwände Haro

 

 

 

 

 

 

Prallwände Haro Katalog

OSNOVNA NAMJENA

Sve površine oko borilišta u sp. dvoranama (ziđe, vrata, ostakljenja, fiksna sportska oprema) moraju biti obrađene - obložene na način da:

  • ne smiju prestavljati opasnost za povrede sportaša,
  • moraju biti u jednoj ravnini,
  • moraju biti elastične i odolijevati udarcima lopte.
Zahtjevi prema DIN 18032 dio 1-3 Zaštitna obloga HARO
Otpornost na udarce lopte +++ +++
Apsorpija udara ≥60% ≥84%
Odboj lopte odboj lopte ≥90% ≥91%

 

Troškovnik ustupamo na Vaš zahtjev i za konkretan slučaj.

Zidna obloga
Zidna obloga
Zidna obloga
Zidna-obloga-04

Kontaktieren Sie uns!

  • Vrh stranice