Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

DIN 18032:2

Pojedinačni zahtjevi na plošno elastične sportske podove prema njemačkom standardu DIN 18032, dio 2
1. Ublažavanje udara (UA) Ublažavanje udara (UA) Ublažavanje udara je sposobnost konstrukcije sportskog poda da absporbira dio energije pri doskoku sportaša u usporedbi sa neelastičnim podom. Kod ovog testa, sportaš ne smije biti izložen većoj količini od 47% udara.
2. Standardna vertikalna deformacija - progib (StVD) Standardna vertikalna deformacija - progib (StVD) Definira vertikalnu deformaciju sportskog poda pod težinom. Minimalni otklon kojeg zahtijeva ovaj test je 2,3 mm.
3. Plošni progib - mulda (PP500) Plošni progib - mulda (PP500) Plošno širenje deformacije mjeri se na udaljenosti od 500 mm od točke vertikalnog udara padajućeg utega od 20 kg i nesmije iznositi više od 15%.
4. Odboj lopte (OL) Odboj lopte (OL) Definira visinu u % do koje se košarkaška lopta odbije na plošno elastičnim sportskim podovima u usporedbi sa visinom odbijanja lopte na neelastičnim podovima. Odbijanje lopte treba biti najmanje 90%.
5. Proklizavanje (Lpr) Proklizavanje (Lpr) Karkterizira sposobnost površine sportskog poda da dopušta zakretni pokret sportaša dok istovremeno sprečava nekontrolirano klizanje. Zahtjevana dužina klizanja: 0,4 – 0,6 m.
6. Otpornost na kotrljanje (Okot) Otpornost na kotrljanje (Okot) Sposobnost plošno elastičnog sportskog poda da podnese težine od valjaka ili kotača. Minimalni zahtjev: osovinsko opterećenje 1500 N, bez oštećenja.

 

Kontaktieren Sie uns!

  • Vrh stranice