Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

HRN EN 14904:2006.

Ovom normom HRN EN 14904:2006 se određuje:
1. Područje primjene
2. Norme koje su nužne za primjenu norme HRN EN 14904:
(EN 717-1, EN 717-2, EN 1516, EN 1517, EN 1569, EN 12235, EN 12673, EN 13036-4, EN 13036-7, EN 13238, EN 13501-1, EN 13745, EN 14808, EN 14809, EN ISO 2813, EN ISO 5470-1, ISO 1957, ISO 11379)
3. Pojmovi i definicije
4. Zahtjevi za sigurnu primjenu 
4.1 Općenito
   
4.2 Klizavost površine EN 13036-4 80 do 110
4.3 Absorpija udara (prigušivanje energije doskoka) EN 14808 55 % do 75 %
4.4 Vertikalna deformacija EN 14809 ≤ 5 mm
   
5. Tehnički zahtjevi
5.1 Odbijanje lopte EN 12235 ≥ 90%
5.2 Otpornost na kotrljajuće opterećenje EN 1569 minimalno 1500 N
5.3 Otpornost na habanje EN ISO 5470-1 maksimalno 80 mg na 1000 okretaja
5.4 Reakcija na požar EN 13238, ISO 11379, EN 13501-1 Clasa F fl do klase A fl
5.5 Emisija formaldehida EN 717-1, EN 717-2  klasa E1
5.6. Postotak pentaklorofenola EN 12673, EN 1957  
5.7 Refleksija površina EN 13745  85 stupnjeva
5.8 Odsjaj EN ISO 2813 ≤ manje ili jednako 45
5.9 Otpornost na ogrebotine EN 1516 ≤ manje ili jednako 0,5 mm
5.10 Otpornost na udarac EN 1517 ≤ manje ili jednako 0,5 mm
5.11 Stupanj glatkoće EN 13036-7 ≤ 2 mm mjereno na 0,3 m ili ≤ 2 mm mjereno na 3 m
   
6. Ocjena sukladnosti
6.1 Općenito
6.2. Ispitivanje proizvoda - prema svim zahtjevima norme 14904
6.3 Tvornička kontrola proizvodnje - neovisni stalni nadzor
7. Označavanje proizvoda

 

DIN 18032:2

Pojedinačni zahtjevi na plošno elastične sportske podove prema njemačkom standardu DIN 18032, dio 2
1. Ublažavanje udara (UA) Ublažavanje udara (UA) Ublažavanje udara je sposobnost konstrukcije sportskog poda da absporbira dio energije pri doskoku sportaša u usporedbi sa neelastičnim podom. Kod ovog testa, sportaš ne smije biti izložen većoj količini od 47% udara.
2. Standardna vertikalna deformacija - progib (StVD) Standardna vertikalna deformacija - progib (StVD) Definira vertikalnu deformaciju sportskog poda pod težinom. Minimalni otklon kojeg zahtijeva ovaj test je 2,3 mm.
3. Plošni progib - mulda (PP500) Plošni progib - mulda (PP500) Plošno širenje deformacije mjeri se na udaljenosti od 500 mm od točke vertikalnog udara padajućeg utega od 20 kg i nesmije iznositi više od 15%.
4. Odboj lopte (OL) Odboj lopte (OL) Definira visinu u % do koje se košarkaška lopta odbije na plošno elastičnim sportskim podovima u usporedbi sa visinom odbijanja lopte na neelastičnim podovima. Odbijanje lopte treba biti najmanje 90%.
5. Proklizavanje (Lpr) Proklizavanje (Lpr) Karkterizira sposobnost površine sportskog poda da dopušta zakretni pokret sportaša dok istovremeno sprečava nekontrolirano klizanje. Zahtjevana dužina klizanja: 0,4 – 0,6 m.
6. Otpornost na kotrljanje (Okot) Otpornost na kotrljanje (Okot) Sposobnost plošno elastičnog sportskog poda da podnese težine od valjaka ili kotača. Minimalni zahtjev: osovinsko opterećenje 1500 N, bez oštećenja.

 

Kontaktieren Sie uns!

  • Vrh stranice