Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

CERTIFIKATI – vjerodostonost kvalitete?

Prije uvođenja na tržište, svaki proizvođač ili dobavljač sportskog poda je dužan:

 • prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune),
 • prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 86/08 uključujući i sve objevljene izmjene i dopune),
 • prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), te
 • prema HRN EN 14904:2006 Površine sportskih terena – površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu,

ishoditi i na zahtjev naručitelja-investitora ili tržišnog inspektora predočiti sljedeće dokumente o proizvodu:

 1. Izvještaj o provedenom ispitivanju sp.  poda prema prema svim zahtjevima iz HRN EN 14904:2006
  Iz ovoga izvještaja treba biti vidljivo jeli proizvođač proveo ispitivanja proizvoda prema svim zahtjeva predmetne norme i jesu li rezultai ispitivanja unutar zadanih vrijednosti.
 2. Izvještaj o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti sportskog parketa na požar prema HRN EN 13 501-1
  Iz ovoga izvještaja treba biti vidljivo imali ispitani proizvod zadanu izdržljivost utjecaju na požar radi postizanja bitnih zahtjeva za sigurnu primjenu objekta u kojem je proizvod ugrađen.
 3. Potvrdu o stalnoj kontroli procesa proizvodnje koju provodi neovisna ovlaštena osoba za provođenje stalne kontrole proizvodnog procesa.
  Ovom potvrdom, koju izdaje neovisna osoba ovlaštena za provođenje kontrole proizvodnog procesa, proizvođač dokazuje da u svim fazama proizvodnje osigurava kvalitetu za svaki proizvedeni proizvod identičanu kvaliteti proizvoda (modela) na kojem je izvršeno ispitivanje i čije karakteristike udovaoljavaju kriterijima navedene norme.

Mnogi ponuđači koji se prestavljaju i proizvođačima sportskih podova, iako nemaju proizvodne pogone, raspolažu sa raznim zamjenskim potvrdama iz kojih nije vidljivo koje karakteristike proizvoda su ispitane i koji su reultati ispitivanja, te izbjegavaju predočiti ili obznaniti izvorna izvješća o provedenim ispitivanjima. To navodi na sumlju da nisu uopće ili u potpunosti proveli zakonom predviđena ispitivanja odnosno da «njihov» heterogeni ponuđeni proizvod ne udovoljava predviđenim zahtjevima i namjeni.

Kvaliteta HARO sportskih podova je provjerena i dokazana u više od 60 država svijeta.

Kontaktieren Sie uns!

 • Vrh stranice