Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Način lakiranja i otpornost parketa na habanje?

Otpornost nekog parketa na habanje ovisna je o završnoj obradi odnosno kvaliteti laka i načinu nanošenja. Sportski drveni podovi su svakodnevnim korištenjem više izloženi habanju nego podovi u stanovima ili kućama. Stoga je za lakiranje sportskog poda nužno primjeniti neupitno kvalitetan lak, a samo lakiranje načiniti jednolično, u više slojeva i uz optimalne mikroklimatske uvjete.

Lakiranje na gradilištu najčešće se provodi pod utjecajem gradilišne prašine, propuha, prevelike oscilacije temperature i rel. vlažnosti zraka pri čemu je kvaliteta lakiranja i izdržljivost parketa na habanje znatno niža od kvalitete odabranog laka, pa time i znatno ranija potreba za renoviranjem, odnosno ponovnim brušenjem i lakiranjem.

HARO podovi su lakirani u tvorničkim uvjetima, u 8 slojeva, dvokomponentnim PU lakom, i jedinstvenim PERMADUR postupkom. Potreba za brušenjem i ponovnim lakiranjem unutar prvih 12 godina korištenja nije zabilježena.

Kontaktieren Sie uns!

  • Vrh stranice