Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Helsinki Eco Top 2

Vrsta poda: površinsko-elastični sportski pod
Primjena: fitness

TROŠKOVNIK - DOBAVA I MONTAŽA

 

 

 

NAPOMENA:
Ponuditelj je dužan kao sastavni dio ponude prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/2013), prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 76/2013), prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/2008, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), te prema HRN EN 14904:2006 Površine sportskih terena – površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu, obavezno priložiti dokaze sukladnosti:

I. obvezni dokazi sukladnosti:

  • Potvrdu suglasnosti i Oznaku kvalitete CE sa naznačenom Formaldehyol klasom
  • Vjerodostojan Izvještaj o ispitivanju proizvoda - sportskog poda prema HRN EN 14904:2006
  • Izvještaj o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti sportskog parketa na požar prema HRN EN 13501-1
  • Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje od ovlaštene osobe za provođenje stalne kontrole proizvodnje

 

r.b. Opis troškovničke stavke mj.jed. količina cijena (kn) ukupno (kn)
1. Sportski pod - dobava i montaža:        
  Na suhu, čistu i ravnu betonsku podlogu se polaže PE građevinska folija-parna brana sa preklopima min. 100 mm, a nakon toga se polaže po cijeloj betonskoj površini posebna elastična PU podloga kao HARO, mjera: dužine / širine / debljine / minimalno 2240/1510/10 mm. Preko elastične podloge po dužini dvorane se polažu sport Premium hrastovi parketni predgotovljeni moduli kao HARO, mjera: dužine / širine / debljine minimalno 2253/215/22,5 mm. Premium moduli se sastoje od međusobno učvršćenih parketnih dasaka i podložnog sloja za raspodjelu opterećenja od HDF-a. Sve kao HARO model Helsinki EcoTop2. Premium moduli se međusobno povezuju vezom Lock - Top i lijepljenjem nalijegajućih površina. Parket je tvornički lakiran PU lakom u 8 slojeva antibakterijskim PERMADUR postupkom izrazite otpornosti na habanje i otvoreni plamen. Ukupna debljina slojeva gotovog poda 32,5 mm.        
  Svojstva ponuđenog sportskog poda moraju odovoljavati svim zahtjevima prema HRN EN 14904. Izvještaj o provedenom ispitivanju ponuditelj je dužan priložiti kao sastavni dio ponude, kako se to traži Općim tehnički i posebnim uvjeta, te napomenama. m2      
           
2. Lakiranje - čišćenje i zaštitni premaz        
  Gore opisani parket je tvornički lakiran 8 puta posebnim PERMADUR dubinskim postupkom, poluuretanskim lakom propisane klizavosti i UV zrakam sušen. Lakiranje na gradilištu nakom montaže nije potrebno i ne dopušta se, nego se pod poslije iscrtavanja linija igrališta parketnu površinu treba premazati u jednom nanosu zaštitnom emulzijom, klizavosti prema HRN EN 14904 m2      
           
3. Perforirani drveni sokl        
  Nakon montaže sp. poda na spojevima sa zidovima, preko dilatacionih fuga pričvršćuje se drveni sokl 80/30 mm. Sokl je obrađen, lakiran i prorezan tako da omogućuje prozračivanje sp. poda. m'      
           
4. Iscrtavanje linija igrališta        
  Po završetku montaže sp. poda potrebno je iscrtati linije osnovnih igrališta ( rukomet, košara i odbojka) prema standardnim mjerama, bojama kao HARO koje su otporne na habanje i koje nije potrebno dodatno zaštićivati. igralište      
           
5. Dilatacioni aluminijski profili - pragovi        
  Na sastavu sp poda sa drugim podnim plohama iznad dilatacione fuge postaviti aluminijski dilatacioni profil (prag) 40+25+40 mm. m'      
           
6. Podni poklopci        
  U podu iznad čahura u koje se sidre sportske naprave koje prodiru kroz pod potrebno je ugraditi mjedene prstenove i i drvene poklopce sa gumenim brtvama. kom.      
        SVEUKUPNO  
           

 

Kontaktirajte nas!

  • Vrh stranice