Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Stockholm 10 F

Vrsta poda: površinsko-elastični sportski pod
Primjena: sportska i višenamjenska

TROŠKOVNIK - DOBAVA I UGRADNJA


Važni dokazi kvalitete poda predviđenog za sportsku i višenamjensku primjenu u zatvorenim prostorima prema HRN EN 14904:2006:

1. Izvještaj o provedenom ispitivanju sportskog poda (izvornik ili kopiju s prijevodom na hrvatskoi jezik) prema HRN EN 14904:2006 izdan od akreditiranog labaratorija koji je izvršio ispitivanje. Priloženi Izvještaj o provedenom ispitivanju unutar sebe sadrži:

a) - opis i nacrte sportskog poda (predmeta ispitivanja) iz kojih je razvidno od kojih je komponenata sačinjen, to jest opis i nacrte ispitanog sportskog poda temeljem kojih je nedvojbeno prepoznatljiv i usporediv sa samim sobom u fizičkom obliku.

b) - prikaz svih razultata provedenog ispitivanja temeljem kojih je razvidno koja su svojstva sp. poda ispitana i koji su dobiveni rezultati ispitivanja da se iste može usporediti sa vrijednosnim pokazateljima zadanim normom HRN EN 14904 :2006.

2. Izjavu o svojstvima i/ili tehničku ili sličnu specifikaciju proizvoda sa CE oznakom, a ako nije primjenjivo dostavlja se laboratorijski nalaz sukladno normi za unutarnju sportsku podlogu – HRN EN 14904 ili sukladno ekvivalentnom postupku laboratorijskog ispitivanja iz kojeg je razvidno da:

a) - koncentracija formaldehida u podnoj oblozi parketa nije veća od propisanih za razred E1 i (E1 ≤ 8mg/100g suhe ploče;), prema normi za unutarnju sportsku podlogu – HRN EN 14904, te da

b) - podna obloga parket nema spoj pentaklorfenol (PCP), prema normi za unutarnju sportsku podlogu – HRN EN 14904

3. Uzorak ponuđenog sportskog poda dimenzija minimalno 60 x 60 cm u kompletu sa svim komponentama od kojih je sačinjen u stvarnim dimenzijama temeljem kojih je usporediv s opisom i nacrtima u Izvještaju o provedenom ispitivanju nad istim.

 

r.b. Opis troškovničke stavke mj.jed.     količina cijena (kn) ukupno (kn)
1. Sportski pod: - dobava i ugradnja        
 

Sportski pod se postavlja isključivo na hidroizoliranu, toplinski izoliranu (sukladno važećem tehničkom propisu U= min. 0,25 W/m2K), kompaktnu, tvrdu, ravnu  (Tolerancije: R= 1 m do +/-3 mm / R=4 m do +/-6 mm / R=10 do +/- 9 mm i R=15 m do +/-12 mm) i vodoravnu, te čistu i suhu podlogu (cem glazuru ili beton i sl., vlažnosti do maksimalno 2,8%). Izvođenje iste je opisanuo u građevinskim radovima.

Sustav sportskog poda je tvornički predgotovljen i ugrađuje se u kompletu točno po uputi i tehnologiji proizvođača primjenom odgovarajućeg spojnog materijala i prikladnog alata te je sljedećeg sastava (odozdo prema gore):

- parna brana (PE građevinska folija) s preklopima minimalno 10 cm, polagana slobodno na građevinski prethodno pripremljenu podlogu;

- jednostruke savitljive drvene letve, mjera 4000/96/27 mm, sa PUR podmetačima-osloncima na određenom osnom razmaku, termički obrađene i time zaštitćene od insekata, te se postavljaju na osni razmaku od 500 mm;

- slijepi pod od hoblanih jelovih dasaka termički obrađenih i time zaštićenih od insekata, mjera 4000/96/17 mm, a postavljaju se okomito na gredice i pneumatski zakivaju i na osnom razmaku približno 137 mm, a svjetli razmak između dasaka približno 41 mm;

- PE folija 0,05 mm slobodno polagana na slijepi pod, sa preklopima 10 cm;

- dvoslojni hrastov parket tvornički završno obrađen (brušen i lakiran), mjera 2200/180/12,6 mm s hrastovim habajućim slojem debljine 3,6 mm na brezovoj šperploči. Parketne daske se postavljaju okomito na daske slijepog poda i su rubno oblikovane za međusobno spajanje vezom pero-utor, kako bi se iste mogle zakivati kroz pero za daske slijepog poda.

Parketne daske su tvornički lakirane u sedam slojeva lakom za sportske dvorane postupkom Permadur otpornosti na habanje prema HRN EN ISO 5470-1 i klizavosti prema HRN EN 13036-4. Sam parket kao završni sloj sp. poda je namijenjen i deklaliran za ugradnju na i elastične drvene konstrukcije namijenjene za sportsku i višenamjensku primjenu.

Minimalna ukupna visina kompletnog sustava sp. poda je 56,6 mm.

       
  Obračun po m2 ugrađenog sustava sportskog poda. m2      
           
2. Lakiranje - čišćenje i zaštitni premaz        
  Gore opisani parket je tvornički lakiran 8 puta posebnim PERMADUR dubinskim postupkom, poluuretanskim lakom propisane klizavosti i UV zrakam sušen. Lakiranje u gradilišnim uvjetima nakom montaže nije potrebno i ne dopušta se, nego se parketna površina nakon iscrtavanja linija igrališta premazauje zaštitnom emulzijom klizavosti prema HRN EN 14904 i to u jednom ili dva nanosa. m2      
           
3. Perforirani drveni sokl        
  Nakon montaže sp. poda na spojevima sa zidovima, preko dilatacionih fuga pričvršćuje se drveni sokl 80/30 mm. Sokl je obrađen, lakiran i prorezan tako da omogućuje prozračivanje sp. poda. m'      
           
4. Iscrtavanje linija igrališta        
  PPo završetku montaže sp. poda potrebno je iscrtati linije osnovnih igrališta prema standardnim mjerama, bojama kao HARO koje su otporne na habanje i koje nije potrebno dodatno zaštićivati igralište        
  - košarka        
  - odbojka        
  - rukomet        
  - badminton        
5. Dilatacioni aluminijski profili - pragovi        
  Na sastavu sp poda sa drugim podnim plohama iznad dilatacione fuge postaviti dilatacioni profil (pragovi). m'      
           
6. Podni poklopci        
  U podu iznad čahura u koje se sidre sportske naprave koje prodiru kroz pod potrebno je ugraditi mjedene prstenove i drvene poklopce sa gumenim brtvama. kom.      
        SVEUKUPNO  

 

Kontaktirajte nas!

  • Vrh stranice