Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Kombinirano elastični sportski pod

Plošno elastični pod s točkasto elastičnim gornjim slojem. Plošna deformacija u području sloja raspodjele opterećenja ima veliku površinu, a u području gornjeg sloja sasvim je prilagođena površini nošenja opterećenja.

Kombinirano elastični sportski pod

Kontaktirajte nas!

  • Vrh stranice