Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Vrste drveta

HARO sport parket od tvrdog drveta

Bjelogorično drveće kanadski javor, bukva, hrast i jasen su isprobani materijali za proizvodnju sport parketa od tvrdog drveta. Ove vrste drveta imaju visoku Brinnell klasu koja ih svrstava kao idealne za drvene sportske podove. (Brinnel test je međunarodno uvriježeni način uvrđivanja tvrdoće nekog materijala).

Drvo je prirodan proizvod koji reagira na promjene postotka vlažnosti u zraku. Optimalni klimatski uvjeti spriječit će neželjeno bubranje i skupljanje drveta. Redovita njega u skladu sa HARO uputama o održavanju, osigurat će dugovječnost HARO sportskog poda i garantirati izvrsne karakteristike.

Vrste drveta

Kontaktirajte nas!

  • Vrh stranice