Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Osnovne komponente podnog grijanja

 • Toplinska izolacija - modularne (osnovne i sistemske) EPS ploče λ=0,036 W/(mK)
  Mikro klima ispod poda, ogrjevna moć instalirana u podnom grijanju i dopušteni gubitci topline kroz tlo pokazuju nužnim položiti EPS hidrofobnu toplinsku izolaciju, sa min.  λ= 0,04 W/(mK), a ne vlago ili vodoupojne trmoizolacione materijale.

   

 • Cijevni razvod u podu - troslojne PE-Xc/Al/PE-Xc cijevi
  Za razliku od klasičnog podnog grijanja, kod podnog grijanja ispod sportskog poda cijevi nisu zalivene betonskom masom nago su relativno 'slobodno položene', te obzirom na dužinu cijevi u krugovima cca. 100 m, nužna je primjena lako savitljivih cijevi sa što manjim koeficijentom istezanja max. 0,045 mm/mK.

   

 • Termovodeće aluminijske lamele - akumulacija topline
  Alu lamele sa utorima oblika i promjera koji odgovara promjeru cijevi postiže se brži, ravnomjerniji i djelotvorniji prijenos topline iz cijevnog razvoda u parketnu plohu – sekundarno ogrjevno tijelo. Na taj način je sportski pod grijan toplim zrakom a izbjegnut je izravni kontakt cijevi sa komponentama sportskog poda, što bi u protivnom ograničavalo slobodan rad i elastičnost sportskog poda.

   

 • Zaštita sportskog poda od pregrijavanja - TT regulator i elektromotorni ventil
  Radi izbjegavanja naglog zagrijavanja ili pregrijavanja sportskog poda, a time i neželjenih posljedica, te neovisno o predviđenoj regulaciji u toplinskoj potstanici u razdjelne ormariće se ugrađuju termostati s elektromotornim troputim ventilima i osjetilima temperature ugrađenih u sportskom podu.
  Time je omogućeno povrat protoka ispred samom razdjelnika u slučaju dostizanja projektom zadane max. temp. sportskog poda (ogrjevne plohe).

Kontaktirajte nas!

 • Vrh stranice