Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Better for architects

kombinirano elastični sp. podovi - sa sintetskom sp. oblogom (Lino, PVC)

PREDNOSTI:

 • Širok izbor modela - unutar HARO programa sportskih podova na raspolaganju je raznovrstan izbor različitih modela, različitog profila i cjenovnog ranga
  plošno elastični sp. podovi - sa parketom:
  na elastičnoj drvenoj potkonstrukciji:
  sa jednostrukim savitljivim drvenim nosačima sa dvostrukim savitljivim drvenim nosačima
  sportski podovi na elastičnoj podlozi demontažni (mobilni) sportski pod

  kombinirano elastični sp. podovi - sa sintetskom sp. oblogom (Lino, PVC):
  na elastičnoj drvenoj potkonstrukciji:
  sa jednostrukim savitljivim drvenim nosačima sa dvostrukim savitljivim drvenim nosačima
  sportski podovi na elastičnoj podlozi:
   
 • Podatnost sp. poda (podno grijanje) - HARO sp. podovi su prilagođeni za podno grijanje. U modele na elastičnoj drvenoj potkonstrukciji je omogućena instalacija sistema podnog grijanja unutar potkonstrukcije sp. poda. Posebno koncipiran sistem podnog grijanja sa sistemskom termoizolacijom, cijevnim razvodom i termovodećim aluminijskim lamelama razvija toplinski učinak do ca. 70 W/m2. A sp. podovi na elastičnoj podlozi mogu se postaviti na grijanu cementnu glazuru sa klasičnim podnim grijanjem i podnose zagrijavanje parketne plohe do temperature od 26 oC.
 • Različiti visinski profili i cjenovni rang: u širokom izboru različitih modela HARO sp. podova, projektant može birati sp. pod u ovisnosti o visinskoj koti gotovog poda u odnosu na vis. kotu cementne glazure, te u ovisnosti o budžetu osiguranom za sp. pod. Tako može birati sp. pod različite potkonstrukcije, različite debljine parketnih dasaka, te različite ukupne visine od najnižeg 37 mm na PUR elastičnoj podlozi do najvišeg 89,7 mm na elastičnoj drvenoj potkonstrukciji koja se u slučaju instalacije podnog grijanja može povisiti za dodatnih do 50 mm.

Contact us!

 • Vrh stranice