Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Helsinki 10

Vrsta poda: površinsko-elastični sportski pod
Primjena: sportska i višenamjenska

TROŠKOVNIK - DOBAVA I MONTAŽA

 


 

NAPOMENA:
Ponuditelj je dužan kao sastavni dio ponude prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/2013), prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 76/2013), prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/2008, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), te prema HRN EN 14904:2006 Površine sportskih terena – površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu, obavezno priložiti dokaze sukladnosti:

I. obvezni dokazi sukladnosti:

  • Potvrdu suglasnosti i Oznaku kvalitete CE sa naznačenom Formaldehyol klasom
  • Vjerodostojan Izvještaj o ispitivanju proizvoda - sportskog poda prema HRN EN 14904:2006
  • Izvještaj o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti sportskog parketa na požar prema HRN EN 13501-1
  • Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje od ovlaštene osobe za provođenje stalne kontrole proizvodnje

1. Športski pod:
Na suhu, čistu i ravnu betonsku podlogu se slobodno polaže filcom jednostrano kaširana specijalna elastična podloga 2000/1500/15 mm. Na elastičnu podlogu se polažu HARO modularni elementi šperploče BFU 100 DIN 68705, 3000/181/12 mm na na podužni osni razmak od 244,4 mm, preko kojih se polaže PE folija 0,05 mm. Na tako pripremljenu potkonstrukciju slaže se i kroz "pero" zakiva gotovi višeslojni hrastov parket 2200/180/12,6 mm. Ukupna visina gotovog poda je 39,6 mm.

2. Lakiranje:
Gore opisani parket je tvornički 5 puta lakiran HARO PERMADUR poluuretanskim lakom propisane klizavosti i UV zrakam sušen. Lakiranje na gradilištu nakom montaže nije potrebno, nego se pod poslije iscrtavanja linija igrališta premaže u jednom nanosu impregnirajućim premazom atestirane klizavosti prema DIN 18032:2

3. Drveni sokl:
Nakon montaže šp. poda na spojevima sa zidovima, preko dilatacionih fuga pričvršćuje se drveni sokl 80/30 mm. Sokl je obrađen i prorezan tako da omogućuje prozračivanje šp. poda.

4. Linije igrališta:
Po završetku montaže šp. poda isti se temeljito očisti, te se iscrtavaju linije igrališta prema standardnim mjerama, bojama HARO koje su otporne na habanje i koje nije potrebno dodatno zaštićivati.

5. Poklopci u podu:
U podu iznad čahura u koje se sidre športske naprave koje prodiru kroz pod ugraditi mjedene prstenove i poklopce sa gumenim brtvama.

6. Pragovi:
Na spojevima šp. poda sa drugim podovima postaviti dilatacione profile.

Contact us!

  • Vrh stranice