Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Munchen 35

Vrsta poda: mješovito-elastični sportski pod
Primjena: sportska i višenamjenska

TROŠKOVNIK - DOBAVA I MONTAŽA

 

 

NAPOMENA:

Ponuditelj je dužan kao sastavni dio ponude prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/2013), prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 76/2013), prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/2008, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), te prema HRN EN 14904:2006 Površine sportskih terena – površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu, obavezno priložiti dokaze sukladnosti:

I. obvezni dokazi sukladnosti:

  • Potvrdu suglasnosti i Oznaku kvalitete CE sa naznačenom Formaldehyol klasom
  • Vjerodostojan Izvještaj o ispitivanju proizvoda - sportskog poda prema HRN EN 14904:2006
  • Izvještaj o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti sportskog parketa na požar prema HRN EN 13501-1
  • Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje od ovlaštene osobe za provođenje stalne kontrole proizvodnje

1. Športski pod:

A. Potkonstrukcija: Na suhu, čistu i ravnu betonsku podlogu se polaže PE folija-parna brana sa preklopima 100 mm, a nakon toga se polažu na osni razmak 444 mm, te vijcima čeono spajaju HARO specijalne savitljive drvene gredice 4000/60/54 mm. Okomito preko gredica na osni razmak od 122 mm se polažu i zakivaju hoblane jelove daske slijepog poda 4000/80/15 mm. Preko slijepog poda se polaže PE folija 0,05 mm sa preklopima od 100 mm, a nakon toga se polažu i vijcima pričvršćuju OSB ploče 2500/1250/12 mm. Potkonstrukciju pravilno ojačati u ležištu i ispod putanje kotača teleskopskih tribina. Ukupna visina gotovog poda bez završnog sloja je 81 mm.

B. Sportska obloga: Na gore pripremljenu podkonstrukciju polaže se elastična podna obloga LinoSPORT, u trakama širine 2,0 m, ukupne debljine 3,6 mm. Vatrootpornost B1 prema DIN 4102, otpornost na svjetlo ≥6, postojanost dimenzija = 0.1 zvučna izolacija ≥16, boja prema izboru investitora, a prema osnovnoj karti boja. Obloga se lijepi cijelom površinom, ljepilo prema preporuci proizvođača, normativ cca 350-400 gr/m2. Rubovi traka krojeni i rezani za zavarivanje. Zavariti elektrodom za zavarivanje, boja prema osnovnoj karti boja.

2. Drveni sokl:
Nakon montaže šp. poda na spojevima sa zidovima, preko dilatacionih fuga pričvršćuje se drveni sokl 80/30 mm. Sokl je obrađen i prorezan tako da omogućuje prozračivanje šp. poda.

3. Linije igrališta:
Po završetku montaže šp. poda isti se temeljito očisti, te se iscrtavaju linije igrališta prema standardnim mjerama, bojama HARO koje su otporne na habanje i koje nije potrebno dodatno zaštićivati.

4. Poklopci u podu:
U podu iznad čahura u koje se sidre športske naprave koje prodiru kroz pod ugraditi mjedene prstenove i poklopce sa gumenim brtvama.

5. Pragovi:
Na spojevima šp. poda sa drugim podovima postaviti dilatacione profile.

Kao komponenta opisanog sportskog poda može biti i preporuča se toplinska izolacija (EPS20, 30 mm) položena u raster potkonstrukcije, ili podno grijanje sa EPS toplinskom izolacijom, debljine prema proračunu i prilagodivom ukupnom visinom sportskog poda.

Contact us!

  • Vrh stranice