Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Melburne 65 - squash

Vrsta poda: površinsko-elastični sportski pod
Primjena: squash

TROŠKOVNIK - DOBAVA I MONTAŽA

 

 

 

NAPOMENA:
Ponuditelj je dužan kao sastavni dio ponude prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/2013), prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 76/2013), prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/2008, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), te prema HRN EN 14904:2006 Površine sportskih terena – površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu, obavezno priložiti dokaze sukladnosti:

I. obvezni dokazi sukladnosti:

  • Potvrdu suglasnosti i Oznaku kvalitete CE sa naznačenom Formaldehyol klasom
  • Vjerodostojan Izvještaj o ispitivanju proizvoda - sportskog poda prema HRN EN 14904:2006
  • Izvještaj o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti sportskog parketa na požar prema HRN EN 13501-1
  • Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje od ovlaštene osobe za provođenje stalne kontrole proizvodnje

1. Športski pod:
Na suhu, čistu i ravnu betonsku podlogu se polaže PE folija-parna brana sa preklopima 100 mm, a nakon toga se polažu na osni razmak 500 mm, te vijcima čeono spajaju HARO specijalne savitljive drvene gredice 4000/96/37 mm. Okomito preko gredica na osni razmak od 137,5 mm se polažu i zakivaju hoblane jelove daske slijepog poda 4000/96/17 mm. Preko slijepog poda se polaže PE folija 0,05 mm sa preklopima od 100 mm. Potkonstrukciju pravilno ojačati u ležištu i ispod putanje kotača teleskopskih tribina. Na tako pripremljenu HARO potkonstrukciju, okomito na daske slijepog poda polaže se gotovi višeslojni parket 2200/180/12,4 mm. Parketne daske se slažu na "pero-utor", te se pneumatski zakivaju kroz "pero" za daske slijepog poda. Ukupna visina gotovog poda je 66,4 mm.

2. Lakiranje:
Gore opisani parket je tvornički obrađen SST posebnim postupkom za squach i sportove sa reketom, te dodatna obrada na gradilištu nije potrebna.

3. Drveni sokl:
Nakon montaže šp. poda na spojevima sa zidovima, preko dilatacionih fuga pričvršćuje se drveni sokl 80/30 mm. Sokl je obrađen i prorezan tako da omogućuje prozračivanje šp. poda.

4. Linije igrališta:
Po završetku montaže šp. poda isti se temeljito očisti, te se iscrtavaju linije igrališta prema standardnim mjerama, bojama HARO koje su otporne na habanje i koje nije potrebno dodatno zaštićivati.

5. Poklopci u podu:
U podu iznad čahura u koje se sidre športske naprave koje prodiru kroz pod ugraditi mjedene prstenove i poklopce sa gumenim brtvama.

6. Pragovi:
Na spojevima šp. poda sa drugim podovima postaviti dilatacione profile.

Kao komponenta opisanog sportskog poda može biti i preporuča se toplinska izolacija (EPS20, 30 mm) položena u raster potkonstrukcije, ili podno grijanje sa EPS toplinskom izolacijom, debljine prema proračunu i prilagodivom ukupnom visinom sportskog poda.

Contact us!

  • Vrh stranice