Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Bitni zahtjevi za sportske podove

Ponuđač/dobavljač-montažer, kao sastavni dio ponude, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09, uključivo i sve objevljene izmjene i dopune); prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 86/08), te prema HRN EN 14904:2006 Površine sportskih terena – površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu, obvezuje se priložiti:

I. obvezni dokazi sukladnosti:

  1. Pozitivan Izvještaj o provedenom ispitivanju sportskog poda prema prema svim zahtjevima iz HRN EN 14904:2006
  2. Izvještaj o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti sportskog parketa na požar prema HRN EN 13 501-1
  3. Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje od neovisne ovlaštene osobe za provođenje stalne kontrole proizvodnje

II. dodatne dokaze

  1. FIBA Certifikat
  2. Certifikat ISO 9001 i ISO 14001

Kontaktirajte nas!

  • Vrh stranice