Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

CERTIFIKATI – vjerodostonost kvalitete?

Prije uvođenja na tržište, svaki proizvođač ili dobavljač sportskog poda je dužan:

 • prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune),
 • prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 86/08 uključujući i sve objevljene izmjene i dopune),
 • prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), te
 • prema HRN EN 14904:2006 Površine sportskih terena – površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu,

ishoditi i na zahtjev naručitelja-investitora ili tržišnog inspektora predočiti sljedeće dokumente o proizvodu:

 1. Izvještaj o provedenom ispitivanju sp.  poda prema prema svim zahtjevima iz HRN EN 14904:2006
  Iz ovoga izvještaja treba biti vidljivo jeli proizvođač proveo ispitivanja proizvoda prema svim zahtjeva predmetne norme i jesu li rezultai ispitivanja unutar zadanih vrijednosti.
 2. Izvještaj o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti sportskog parketa na požar prema HRN EN 13 501-1
  Iz ovoga izvještaja treba biti vidljivo imali ispitani proizvod zadanu izdržljivost utjecaju na požar radi postizanja bitnih zahtjeva za sigurnu primjenu objekta u kojem je proizvod ugrađen.
 3. Potvrdu o stalnoj kontroli procesa proizvodnje koju provodi neovisna ovlaštena osoba za provođenje stalne kontrole proizvodnog procesa.
  Ovom potvrdom, koju izdaje neovisna osoba ovlaštena za provođenje kontrole proizvodnog procesa, proizvođač dokazuje da u svim fazama proizvodnje osigurava kvalitetu za svaki proizvedeni proizvod identičanu kvaliteti proizvoda (modela) na kojem je izvršeno ispitivanje i čije karakteristike udovaoljavaju kriterijima navedene norme.

Mnogi ponuđači koji se prestavljaju i proizvođačima sportskih podova, iako nemaju proizvodne pogone, raspolažu sa raznim zamjenskim potvrdama iz kojih nije vidljivo koje karakteristike proizvoda su ispitane i koji su reultati ispitivanja, te izbjegavaju predočiti ili obznaniti izvorna izvješća o provedenim ispitivanjima. To navodi na sumlju da nisu uopće ili u potpunosti proveli zakonom predviđena ispitivanja odnosno da «njihov» heterogeni ponuđeni proizvod ne udovoljava predviđenim zahtjevima i namjeni.

Kvaliteta HARO sportskih podova je provjerena i dokazana u više od 60 država svijeta.

Other questions

Mogućnost izravnavanja betonske podloge raznim konusnim podlošcima ili vijcima u potkonstrukciji poda?

Ravnost ili neravnost betonske podloge izravno utječe na postojanost sportsko-funkcionalnih karakteristika i pouzdanost sportskog poda. Izravnavanje neravnina betonske podloge podlaganjem konusnih podmetača ili podložnih "nivelirajućih vijaka" je praktično ali kratkoročno i nepouzdano rješenje koje predstavlja "najslabiju točku" poda i to zbog redovitih dinamičkih opterećenja tijekom...

CERTIFIKATI – vjerodostonost kvalitete?

Prije uvođenja na tržište, svaki proizvođač ili dobavljač sportskog poda je dužan: prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 86/08 uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), prema...

Način lakiranja i otpornost parketa na habanje?

Otpornost nekog parketa na habanje ovisna je o završnoj obradi odnosno kvaliteti laka i načinu nanošenja. Sportski drveni podovi su svakodnevnim korištenjem više izloženi habanju nego podovi u stanovima ili kućama. Stoga je za lakiranje sportskog poda nužno primjeniti neupitno kvalitetan lak, a samo lakiranje načiniti...

Dimenzijonalna stabilnost (bubrenje i skupljanje) parketa?

Parket je prirodan i hidroskopan materijal. Kao i svako drvo sklon je apsorbirati ili otpuštati vlagu pri čemu se širi ili skuplja odnosno bubri ili suši u ovisnosti o relativnoj vlažnosti okolnog zraka. Preveliko osciliranje rel. vlažnosti zraka u dvoranama je čest i redovit slučaj. Zbog toga se u zimskom...

Jamstvo kvalitete?

Zakonom je određena obveza proizvođača da jamči normativom ili tehničkom specifikacijom definiranu kvalitetu svog proizvoda. Vremenski rok jamstva je različit u ovisnosti o vrsti proizvoda. Jamstveni rok za sportski pod je određen na dvije godine. HARO za sve svoje proizvode izdaje pisano jamstvo na 5 godina.

Brušenje višeslojnog parketa?

Izdržljivosti na habanje odnosno potreba za obnavljanjem bilo kojeg parketa je u izravnoj vezi sa kvalitetom laka i postupkom nanošenja. Svaki parket je moguće brusiti samo približno do spoja "pero-utor". HARO višeslojni parket je moguće brusiti 3-5 puta, što je dovoljno za predviđeni životni vijek. Potreba za renoviranjem-bru...

Nastanjivanje i utjecaj insekata u drvenoj potkonstrukciji sportskog poda?

Postoje insketi koji se uvlače u drvo i hrane se sastojcima drva, te ga time drvo ruiniraju (razaraju). Stoga je potrebno onemogućiti njihov pritup u dvoranu, a iz preventivnih razloga je nužno drvenu potkonstrukciju premazati sredstvom protv insekata. Sve komponente HARO drvene potkonstrukcije i parketa su u tvornici termički obrađene ...

Contact us!

 • Vrh stranice