Gamabon, d.o.o.
Ante Mike Tripala 1
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Tel.: +385 1 381 81 70
Fax.: +385 1 381 81 71
E-mail: info@gamabon.hr
OIB: 54837219722

Mogućnost izravnavanja betonske podloge raznim konusnim podlošcima ili vijcima u potkonstrukciji poda?

Ravnost ili neravnost betonske podloge izravno utječe na postojanost sportsko-funkcionalnih karakteristika i pouzdanost sportskog poda. Izravnavanje neravnina betonske podloge podlaganjem konusnih podmetača ili podložnih "nivelirajućih vijaka" je praktično ali kratkoročno i nepouzdano rješenje koje predstavlja "najslabiju točku" poda i to zbog redovitih dinamičkih opterećenja tijekom korištenja. Uslijed "rada" odnosno pomijeranja podne konstrukcije (pozicija oslonaca) dolazi do deniveliranja i nepoželjnih nasumičnih promjena mekoće "propadanja" poda ili nejednakog odboja lopte itd.

Sportski pod je opterećen dinamičkim opterećenjima kroz dinamične sportske aktivnosti koje se odvijaju na njemu, te kroz naprezanja iz njega samoga usljed ciklusa bubrenja i skupljanja uzrokovanih stalnim promjenama relatvine vlažnosti zraka u dvorani. Zbog toga cjelokupni sustav sportskog poda sa svojim osloncima se pomijera "radi" i upravo su to razlozi da pod mora biti plivajući "slobodan", odnosno ne smije biti nigdje fiksiran u podlogu, stupove ili ziđe.

Za kvalitetnu i dugovječnu montažu sp. poda pouzdano i puno ekonimičnije rješenje je u betonerskim radovima izradom ravnosti betonske podloge ili cementne glazure u granicama tolerancije. A mjestimična i malobrojna odstupanja se prevladavaju podlaganjem i za potkonstrukciju pričvršćivanjem podložaka od punog ili šperanog drveta pravilnih dimenzija.

Other questions

Mogućnost izravnavanja betonske podloge raznim konusnim podlošcima ili vijcima u potkonstrukciji poda?

Ravnost ili neravnost betonske podloge izravno utječe na postojanost sportsko-funkcionalnih karakteristika i pouzdanost sportskog poda. Izravnavanje neravnina betonske podloge podlaganjem konusnih podmetača ili podložnih "nivelirajućih vijaka" je praktično ali kratkoročno i nepouzdano rješenje koje predstavlja "najslabiju točku" poda i to zbog redovitih dinamičkih opterećenja tijekom...

CERTIFIKATI – vjerodostonost kvalitete?

Prije uvođenja na tržište, svaki proizvođač ili dobavljač sportskog poda je dužan: prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 86/08 uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), prema...

Način lakiranja i otpornost parketa na habanje?

Otpornost nekog parketa na habanje ovisna je o završnoj obradi odnosno kvaliteti laka i načinu nanošenja. Sportski drveni podovi su svakodnevnim korištenjem više izloženi habanju nego podovi u stanovima ili kućama. Stoga je za lakiranje sportskog poda nužno primjeniti neupitno kvalitetan lak, a samo lakiranje načiniti...

Dimenzijonalna stabilnost (bubrenje i skupljanje) parketa?

Parket je prirodan i hidroskopan materijal. Kao i svako drvo sklon je apsorbirati ili otpuštati vlagu pri čemu se širi ili skuplja odnosno bubri ili suši u ovisnosti o relativnoj vlažnosti okolnog zraka. Preveliko osciliranje rel. vlažnosti zraka u dvoranama je čest i redovit slučaj. Zbog toga se u zimskom...

Jamstvo kvalitete?

Zakonom je određena obveza proizvođača da jamči normativom ili tehničkom specifikacijom definiranu kvalitetu svog proizvoda. Vremenski rok jamstva je različit u ovisnosti o vrsti proizvoda. Jamstveni rok za sportski pod je određen na dvije godine. HARO za sve svoje proizvode izdaje pisano jamstvo na 5 godina.

Brušenje višeslojnog parketa?

Izdržljivosti na habanje odnosno potreba za obnavljanjem bilo kojeg parketa je u izravnoj vezi sa kvalitetom laka i postupkom nanošenja. Svaki parket je moguće brusiti samo približno do spoja "pero-utor". HARO višeslojni parket je moguće brusiti 3-5 puta, što je dovoljno za predviđeni životni vijek. Potreba za renoviranjem-bru...

Nastanjivanje i utjecaj insekata u drvenoj potkonstrukciji sportskog poda?

Postoje insketi koji se uvlače u drvo i hrane se sastojcima drva, te ga time drvo ruiniraju (razaraju). Stoga je potrebno onemogućiti njihov pritup u dvoranu, a iz preventivnih razloga je nužno drvenu potkonstrukciju premazati sredstvom protv insekata. Sve komponente HARO drvene potkonstrukcije i parketa su u tvornici termički obrađene ...

Contact us!

  • Vrh stranice